وقتی بازیگرزن سینما به جای بارانی از کیسه زباله استفاده کرد+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ویشکا آسایش بازیگر سینما و تلویزیون عکسی از خود را در ارتفاعات کلکچال منتشر کرد و نوشت:” اینم وقتى یادت میره بارونى با خودت ببرى کوه ……انوقت مجبور میشى چى کار کنى : کیسه زباله بکشى تنت ”

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ویشکا آسایش بازیگر سینما و تلویزیون عکسی از خود را در ارتفاعات کلکچال منتشر کرد و نوشت:” اینم وقتى یادت میره بارونى با خودت ببرى کوه ……انوقت مجبور میشى چى کار کنى : کیسه زباله بکشى تنت ”
14-5-16-11500fsdf

Share