برگزاری جشنواره سگهای نگهبان، جستجوگر و شکاری+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دومین جشنواره ملی سگهای نگهبان، جستجوگر و شکاری روز پنجشنبه در اصفهان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دومین جشنواره ملی سگهای نگهبان، جستجوگر و شکاری روز پنجشنبه در اصفهان برگزار شد.
IMG15141427 IMG15141488 IMG15141511 IMG15141539 IMG15141561 IMG15141598 IMG15141622 IMG15141708 IMG15141728 IMG15141904

Share