کمتر از پورشه سوار نمی شوم!

ظرفیت بالا لازمه شهرت است، اما متاسفانه تعداد کسانی که بعد از رسیدن به شهرت و ثروت گذشته خود را فراموش نمی کنند کم نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  بازیکن یکی از تیم های پایتخت در گذشته ای نه چندان635217642086250056 دور و هنگامی که هنوز در تیم های شهرستانی بازی می کرد اوضاع مالی نسبتا خوبی داشت و اتومبیل زیر پایش ۲۰۶ بود اما او اکنون فرسنگ ها با چیزی که در گذشته بود فاصله دارد.
این بازیکن اکنون پورشه سوار می شود و حتی به اطرافیانش گفته بود کمتر از پورشه سوار نمی شود و اینطور هم نیست که برای نخستین بار چنین اتومبیل گران قیمتی دارد ، او در گذشته نیز به کمتر از این رضایت نمی داده .  این ادعا در حالی عنوان می شود که کاشف به عمل آمده این آقای فوتبالیست تا همین سال گذشته ۲۰۶ سوار بوده است.
البته اخبار ناپسند دیگری از این بازیکن به گوش می رسد، اینکه او در محافل مورد دار شرکت می کند و ….. بماند! / جام جم

 

Share