حامی سینه‌چاک مشایی در دولت پست گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکی از حامیان سینه‌چاک مشایی در سکوت کامل خبری و بی‌ سر و صدا به مدیرکلی روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور منصوب شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از صراط, سخنگوی ستاد اسفندیار رحیم مشایی، مدیر روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد.

یکی از حامیان سینه‌چاک مشایی در سکوت کامل خبری و بی‌ سر و صدا به مدیرکلی روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور منصوب شده است.

81284_522

به این ترتیب وحید شاکری که در دولت دهم از نزدیک ترین افراد به مشایی محسوب می‌شد و نقش سخنگوی رسانه‌ای او را ایفا می‌کرد و به یکی از عناصر اصلی جریان انحرافی تبدیل شده بود، در دولت یازدهم نیز در سطح مدیرکلی باقی مانده است.

81280_849

نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال ۸۲ به صورت اسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع شد اما با توجه به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر هیات امنا نهاد کتابخانه ها و امضای حکم اعضا توسط وی، این مجموعه همچنان زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.

شاکری با حمایت مشایی توانست در دولت دهم مناصب مهمی در خبرگزاری ایران، روزنامه ایران و نهاد ریاست جمهوری به دست آورد و بسیاری از حامیان مشایی را بر سر کار آورد.

81282_607

او در نهایت به عنوان سخنگوی ستاد مشایی منصوب شد و با وجودی که مشایی رد صلاحیت شد، شاکری اصرار داشت که ستاد وی تعطیل نخواهد شد.

81283_604

علت انتصاب شاکری به عنوان مدیرکل روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور را احتمالا باید به همکاری وی با منصور واعظی رئیس فعلی این نهاد در هیئت مدیره روزنامه ایران در دولت یازدهم مربوط دانست.81281_621

Share