گزارش تصویری پرتاب موجود زنده توسط کاوشگر پژوهش به فضا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دانشمندان و متخصصان فضایی جمهوری اسلامی ایران کاوشگر پژوهش حامل دومین میمون فضایی را به منظور توسعه تحقیقات فضایی با موفقیت به فضا پرتاب و بازیابی نمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دانشمندان و متخصصان فضایی جمهوری اسلامی ایران کاوشگر پژوهش حامل دومین میمون فضایی را به منظور توسعه تحقیقات فضایی با موفقیت به فضا پرتاب و بازیابی نمودند.
faza5 (1) faza5 (2) faza5 (3) faza5 (4) faza5 (5) faza5 (6) faza5 (7) faza5 (8) faza5 (9) faza5 (10) faza5 (11)

Share