گاف خبرگزاری معروف + عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حاشیه‌های خبرگزاری مهر به جایی رسیده که به نظر می‌رسد کارکنان و خبرنگاران این خبرگزاری نیز فهمیده‌اند مدیرعامل آنها یک ماه بیشتر مهمانشان نیست! گاف زیر موضع کارکنان مهر نسبت به مدیرعامل را نشان می دهد. ” به مدیرعامل یک ماه بگو با زدن خبر علیه دولت به جایی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حاشیه‌های خبرگزاری مهر به جایی رسیده که به نظر می‌رسد کارکنان و خبرنگاران این خبرگزاری نیز فهمیده‌اند مدیرعامل آنها یک ماه بیشتر مهمانشان نیست! گاف زیر موضع کارکنان مهر نسبت به مدیرعامل را نشان می دهد.

” به مدیرعامل یک ماه بگو با زدن خبر علیه دولت به جایی نمی رسی ها!!! ”
9914_170

Share