وقتی خاندان هاشمی روی پلکان قرار میگیرند + عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : مهدی هاشمی فرزند و عفت مرعشی همسر هاشمی رفسنجانی در سفر به کرمانشاه وی را همراهی کردند . محسن و یاسر هاشمی نیز با آنان همسفر بودند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : مهدی هاشمی فرزند و عفت مرعشی همسر هاشمی رفسنجانی در سفر به کرمانشاه وی را همراهی کردند . محسن و یاسر هاشمی نیز با آنان همسفر بودند .

Share