استان گیلان نیازمند خون تازه اى از مدیریت است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ایرج ندیمی اظهار داشت: استان گیلان نیازمند خون تازه اى از مدیریت است که جز اندکى بسیار کوچک، بقیه باید به مشاغل قبلی برگردند منوط به اینکه تمام سابقه بعضى از آنان در حد هفت یا هشت سال نباشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در گفتگوی اختصاصی با “زبان گویا” در پاسخ به سوال اینکه آیا تغییر استاندار گیلان روی خواهد داد، اظهار داشت: اولین واقعیت این است که انتخابات باید به برنامه جدید منتهى شود و طبیعى است که اجراى هر برنامه اى، آدم هاى خود را که متناسب با برنامه مى باشد را ضرورى مى سازد.

ندیمی با اشاره به اینکه اگر قرار بر ادامه همه سیاست ها و روشهاى دولت قبلی هدف باشد مى توان همه گذشته را حفظ کرد، گفت: شعار آقاى رییس جمهور، بعضى را دچار این توهم کرده که ظاهراً قرار نیست اتفاقى بیافتد.nadimi6

وی با تأکید بر اینکه اگر قرار باشد همه آدم ها حفظ شوند، اساس انتخابات را باید تغییر داد، گفت: با روش کنونى و شعار ها و برنامه ها، دیگر نمى توان مسئولان و مدیرانى که چون گذشته مى اندیشند و با همان کادر از معاونین و مدیران مى خواهند کار کنند و یا در روابط استانى صرفاً گوش به حرف افراد معدودى هستند و یا بودجه براى آب و راه روستایی را ندهند اما در مورد مواردى در گیلان مخصوصاً مرکز استان، همه پول و بودجه هزینه مى شود به طورى که حتى مطالبات ناجیان غریق استان گیلان  و … را به ذینفع نمى رسانند و یا گروهى که فقط در بلبشوى ستاد زدگى مدیر شده اند، را همچنان حفظ کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان تصریح کرد: استان گیلان نیازمند خون تازه اى از مدیریت است که جز اندکى بسیار کوچک، بقیه باید به مشاغل قبلی برگردند منوط به اینکه تمام سابقه بعضى از آنان در حد هفت یا هشت سال نباشد.

ندیمی با انتقاد از عدم استفاده از شایستگان گیلانی در پست های مختلف، خاطر نشان کرد: آیا مى توان از دولت جدید خواست که تمام آدم هاى ضعیف متکى به رانت حمایتى اشخاص معدودى حفظ شوند و مى توان درخواست کرد که دولت دو ویژگى شایستگی و همسویی را با هم در نظر نگیرد؟

وی با اشاره به مشکلات معیشتى، بیکارى، عدم اجراى پروژه های عمرانی و صدمات حضور افراد ضعیف که باعث متضرر شدن مردم شده است، عنوان کرد: با چنین وضعی براى خوشایند من و ما نباید تغییری رخ دهد؟ حتی آن افرادی که در زمان انتخابات برای رأی نیاوردن دکتر روحانی تلاش کردند و الان نیز موافق دولت وی نیستند باید حفظ شوند ؟

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس نهم در پایان گفت: بنده معتقدم تغییرات در سطوح مختلف قطعى است و ما نباید زمان را از دست بدهیم و در انتخاب جدید در هر سطحى، شایستگى و همسویی با رییس جمهور ملاک باشد و گرنه مصلحت جویی و منفعت طلبی، تنها مردم را ازجهت اغتنام از فرصت محروم مى سازد و باید با همدلى به منتخب مورد حمایت ملت کمک کرد.

Share