مهندس علی بهارمست سرپرست شهرداری کلانشهر رشت شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهندس علی بهارمست معاون خدمات شهر شهرداری کلانشهر رشت با رای اکثریت اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی کلانشهر رشت بعنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد .

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهندس علی بهارمست معاون خدمات شهر شهرداری کلانشهر رشت baharmas

با رای اکثریت اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی کلانشهر رشت بعنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد .

مهندس بهارمست جوان خوش آتیه شهر رشت توانست در اولین جلسه اعضای شورای اسلامی کلانشهر رشت اعتماد ۱۴ تن از اعضای این شورا  را جلب کند و با کسب حداکثر آرا بعنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شود .

شایان ذکر است مهندس بهارمست قبلا در پست های مدیرعاملی سازمان عمران شهرداری رشت، معاون اداری و مالی و معاون خدمات شهر مشغول به فعالیت بوده است

 

 

Share