روحانی چه کسی را معرفی میکند ؟

به گزارش دیارمیرزا : گمانه زنی هایی از معرفی افرادی چون آقایان عالمی، زرهانی و نوید ادهم برای سرپرستی وزارت آموزش و پرورش حکایت دارد.

به گزارش دیارمیرزا :

نجفی به مدد دوره ۹ ساله وزارت که در اواخر دهه ۶۰ و دهه ۷۰ در وزارت آموزش و پرورش داشت، حضور در کابینه دولت یازدهم را پذیرفت اما تنها تجربه او برای جلب نظر مثبت نمایندگان کافی نبود.

خبرگزاری فارس: نجفی مجوز ورود به ساختمان شهید رجایی را نگرفت/ گزینه بعدی کیست؟

نمایندگان مجلس روز گذشته تکلیف ۱۵ وزارتخانه را تعیین کردند اما ۳ وزارتخانه همچنان باید برای حضور وزیر دولت یازدهم در انتظار باشند.

محمدعلی نجفی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش نتوانست نظر مساعد نمایندگان مجلس را کسب کند و مجوز ورود به ساختمان شهید رجایی که ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش است را نگرفت.

نجفی به مدد دوره ۹ ساله وزارت که در اواخر دهه ۶۰ و دهه ۷۰ در وزارت آموزش و پرورش داشت، حضور در کابینه دولت یازدهم را پذیرفت اما تنها تجربه او برای جلب نظر مثبت نمایندگان کافی نبود.

عواملی چون دوری ۱۶ ساله نجفی از وزارت آموزش و پرورش، عدم موفقیت تغییر نظام آموزشی در دوره وزارت وی، عدم توجه به تربیت معلم و مباحث مربوط به فتنه موجب شد که او جزو ۳ نفری باشد که نتوانستند به عنوان وزیر در دولت یازدهم فعالیت کنند.

اکنون رئیس جمهور باید برای وزارت آموزش و پرورش اندیشه جدیدی داشته باشد؛ با توجه به اینکه تا آغاز سال تحصیلی جدید، حدود یک ماه زمان مانده است، باید فضای آرامی برای این وزارتخانه فراهم شود.

در این میان گمانه زنی هایی از معرفی افرادی چون آقایان عالمی، زرهانی و نوید ادهم برای سرپرستی وزارت آموزش و پرورش حکایت دارد.

باید منتظر ماند و دید، رئیس جمهور برای مهمترین و زیربنایی ترین وزارتخانه کشور چه برنامه ای دارد؟

Share