گزارش تصویری گردهمایی بزرگ علماء و روحانیون و طلاب گیلان که در مصلی رشت

    http://diyarmirza.ir/wp-content/uploads/2013/07/80729112-4513871-247×175.jpg

 

22687 22688 22689 22690 22691 22692 22693 22694 22695 22696 22697  dsc786http://diyarmirza.ir/wp-content/uploads/2013/07/80729112-4513871-247×175.jpg dsc787 dsc788

Share