وقاحت فرزند آیت الله منتطری در نامه نگاری به رهبر انقلاب!+تصویر

به گزارش دیارمیرزا احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری با نگارش نامه ای به رهبر انقلاب در آستانه روی کار آمدن دولت جدید آقای سیدحسن روحانی به ایشان نوشته است که “بهتر است موسوی و کروبی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری شرکت کنند تا نظام نشان دهد رحم،شفقت و لطف را می توان جایگزین سنگ دلی، بی رحمی و انتقام کرد”.

به گزارش دیارمیرزا احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری با نگارش نامه ای به رهبر انقلاب در آستانه روی کار آمدن دولت جدید آقای سیدحسن روحانی به ایشان نوشته است که “بهتر است موسوی و کروبی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری شرکت کنند تا نظام نشان دهد رحم،شفقت و لطف را می توان جایگزین سنگ دلی، بی رحمی و انتقام کرد”.

 

 

گزافه گویی احمد منتظری به این جا ختم نشده و در ادامه نامه می نویسد: “این وحدت و همبستگی با حضور نمایندگانی از احزاب مختلف سیاسی و نیز خانواده‌های آسیب‌دیدگان و سمبل و نماد آنان تکمیل می‌گردد و بسیاری از کدورت‌ها و اختلافات را از بین می‌برد”.
اظهارات سید حسن روحانی در جریان میتینگ های انتخاباتی مبنی بر تلاش برای آزادی زندانیان در بند از جمله آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی بار دیگر بحث سران فتنه و رفع حصر آنان را به تیتر یک رسانه ها تبدیل کرد. تا پیش از اظهارات سیدحسن روحانی بسیاری دیگر از چهره های سیاسی داخل و خارج نشین خواهان رفع حصر از سران فتنه بودند اما نکته جالب و البته در خور تامل در این نامه گستاخی و بی شرمی احمد منتظری خصوصا آنجا که می نویسد:
* بهتر است موسوی و کروبی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری شرکت کنند
* نظام با این عمل نشان می دهد که می توان رحم،شفقت و لطف را جایگزین سنگ دلی، بی رحمی و انتقام کرد
* وحدت و همبستگی با حضور نمایندگانی از احزاب مختلف سیاسی و خانواده‌های آسیب‌دیدگان و سمبل آنها …
پیش از این در نوشتارهای جداگانه در خصوص سران فتنه و مسئله رفع حصر آنان نوشتیم که عکس العمل نظام در رابطه با سران فتنه و خیانت آنان به نظام و ملت ایران بسیار سطحی بود، به عبارت دیگر حصر خانگی سران فتنه کمترین کاری بود که نظام می توانست با دو خیانتکار انجام دهد [توجه داشته باشید که در بسیاری از کشورهای دنیا چناچه فردی به مملکت خود خیانت کند مشمول بدترین مجازات ها خواهد شد].
حصر خانگی در بسیاری از موارد تنها در لغت خلاصه می شد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی آنچنان که شاهد بودیم در حصر خانگی به آن معنا که در نظر تداعی می شود به سر نمی بردند،درباره حصر خانگی سران فتنه باید گفت که آنها از بهترین شرایط نگهداری بهره می بردند، در این رابطه مراجعه مکرر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به مراکز درمانی مجهز یکی از بهترین مثال ها می باشد!

 

 

حال چطور احمد منتظری عنوان می کند که می توان انتقام و سنگ دلی و … را جایگزین مهر و مهربانی کرد خود نمونه ای از بی شرمی و البته نادیده گرفتن واقعیتی است که در مورد سران فتنه روی داده است و کسانی چون منتظری حاضر نیستند واقعیت ها را نیز مشاهده و روایت کنند [از همان اوایل اغتشاشات تا کنون، مگر داستان سران فتنه فقط منحصر به حصر آنان است!].
گفتنی است تا پیش از این “محمد نوری زاد” اقدام به نامه نویسی به رهبر انقلاب می کرد و حالا احمد منتظری …… گویا احمد منتظری از برخورد مردم با محمد نوری زاد درس نگرفته است [در جریان برگزاری نمایشگاه مردم به نشانه اعتراض به نوری زاد او را از نمایشگاه بیرون کردند] بگذریم از خیلی چیزهای دیگر !
در پایان باید گفت که منظور احمد منتظری از نماد آسیب دیدگان و سمبل آنها گویا نسرین ستوده و … می باشد، با این اوصاف برای احمد منتظری جز تاسف کار دیگری نی توان کرد.
 
بی بی سی فارسی نیز در این رابطه گزارش ویژه ای تهیه کرد
منبع: ماهستیم
Share