طرح اکرام نیازمندان، زنان سرپرست خانوار و ایتام در ۱۴ روستای این منطقه

به گزارش دیارمیرزا طرح اکرام افراد تحت تکفل کمیته امداد امام خمینی(ره) در محدوده این منطقه به اجراء درآمد. این طرح همزمان با آغاز ماه ضیافت الهی از سوی معاونت فرهنگی،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی با هدف اشاعه سنت حسنه انفاق، کمک به نیازمندان، گسترش فرهنگ نیکوکاری، اطعام و اکراممددجویان، تأمین نیازمندیهای افراد […]

به گزارش دیارمیرزا طرح اکرام افراد تحت تکفل کمیته امداد امام خمینی(ره) در محدوده این منطقه به اجراء درآمد.IMG_3626

این طرح همزمان با آغاز ماه ضیافت الهی از سوی معاونت فرهنگی،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی با هدف اشاعه سنت حسنه انفاق، کمک به نیازمندان، گسترش فرهنگ نیکوکاری، اطعام و اکراممددجویان، تأمین نیازمندیهای افراد تحت تکفل کمیته امداد امام خمینی(ره)،زنان سرپرست خانوار و ایتام و همچنین به منظور افزایش رضایت اجتماعی در محدوده منطقه آزاد انزلی انجام شد.

بنابراین گزارش۸۰۰ بسته اهدائی از سوی منطقه مشتمل بر کالاهای ضروری با هزینه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال با همکاری دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای محدوده این منطقه توزیع شد.

منطقه آزاد انزلی یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران است که ۱۴ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر  در محدوده آن قرار دارد.

Share