نامه مشایی به انتظامی + عکس

به گزارش دیارمیرزا مشایی جهت دلجویی از انتظامی نامه ای با دست خط خودش برای او نوشت تا شاید کدورت های بوجود آمده در موقع ثبت نام مشایی پایان یابد

به گزارش دیارمیرزا مشایی جهت دلجویی از انتظامی نامه ای با دست خط خودش برای او نوشت تا شاید کدورت های بوجود آمده در موقع ثبت نام مشایی پایان یابد

253354_414981201942490_5651801_n

Share