همسر کاندیدای ریاست جمهوری،مورد توجه رسانه انگلیسی +عکس

به گزارش دیارمیرزا اولین نشست خبری محمدرضا عارف کاندیدای احتمالی یازدهمین دوره ریاست جمهور ی با حواشی جالبی همراه بوده است. حضور عارف در اولین نشست خبری خود به همراه همسرش برای خبرنگاران نکته جالبی بود که آنها را به یاد یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ انداخت. عارف در این نشست […]

به گزارش دیارمیرزا اولین نشست خبری محمدرضا عارف کاندیدای احتمالی یازدهمین دوره ریاست جمهور ی با حواشی جالبی همراه بوده است.

  • حضور عارف در اولین نشست خبری خود به همراه همسرش برای خبرنگاران نکته جالبی بود که آنها را به یاد یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ انداخت.
  • عارف در این نشست خبری همواره در صحبت های خود تاکید می‌کرد که خاتمی را لیدر اصلاحات می‌داند و اگر وی او را به عنوان گزینه نهایی اصلاح‌طلبان معرفی نکند، کنار می‌کشد.
  • حضور برخی از اعضا و حامیان ستاد میرحسین موسوی با دستبند و پیراهن سبز در نشست عارف از حواشی دیگری بود که توجه خبرنگاران به خود جلب کرد.
  • اعتراض یکی از خبرنگاران به عدم رعایت نوبت با توجه به ساعت ورود به سالن از نکته‌های قابل تحملی بود که باعث عذرخواهی عارف از این خبرنگار شد.
  • در پایان این نشست خبری محمدرضا عارف با دعوت همسر خود به روی سن در حضور عکاسان خبری عکس یادگاری را با وی انداخت.
  • بی بی سی فارسی با انتخاب تیتر “همسران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وارد می‌شوند” همراهی همسر محمد رضا عارف با وی را مورد توجه قرار داد.

 

 

 

 

 

Share