تصاویر/ رئیس جمهور در نمایشگاه کتاب + حواشی

  . وی در ادامه به حاشیه تامل برانگیزی اشاره می کند که با ممانعت از ورود وی به سالن افتتاحیه، شاهدش بوده است. او می گوید: در بدو ورود رئیس جمهور، وزیر ارشاد و دیگر همراهان به محل نمایشگاه، یکی از مهمانان که کارتِ ورود ویژه به همراه داشت، از حال رفت و در […]

 


.

وی در ادامه به حاشیه تامل برانگیزی اشاره می کند که با ممانعت از ورود وی به سالن افتتاحیه، شاهدش بوده است. او می گوید: در بدو ورود رئیس جمهور، وزیر ارشاد و دیگر همراهان به محل نمایشگاه، یکی از مهمانان که کارتِ ورود ویژه به همراه داشت، از حال رفت و در مقابل ورودی سالن افتتاحیه نقش بر زمین شد. این رویداد سبب شد تا حاضران به سرعت با اورژانس تماس بگیرند اما نکته عجیب ماجرا، حضور واحد اورژانسِ همراه ریاست جمهوری بود که در کمال تعجب هیچ واکنشی به وضع بیمار نداشت!

 

Share