مدیریت جهانی مهدوی یا تئوریزه کردن سفرهای مشایی؟

روزنامه ایران ویژه نامه ای منتشر کرد با عنوان «مدیریت جهانی مهدوی» ؛ نخستین موضوعی که نظر مخاطب را جلب می کند کاغذ فاخر گلاسه برّاق و چاپ رنگی آن می باشد. به گزارش دیارمیرزا ، سرمقاله این ویژه نامه با قلم سردبیر آن “بهمن شریف زاده” از چهره های نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی […]

روزنامه ایران ویژه نامه ای منتشر کرد با عنوان «مدیریت جهانی مهدوی» ؛ نخستین موضوعی که نظر مخاطب را جلب می کند کاغذ فاخر گلاسه برّاق و چاپ رنگی آن می باشد.

به گزارش دیارمیرزا ، سرمقاله این ویژه نامه با قلم سردبیر آن “بهمن شریف زاده” از چهره های نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی است که حساسیت را تشدید می کند. طراحان ویژه نامه با تمسک به نام و عکس مقام معظم رهبری سعی بر ساختن حاشیه امن دارد.

اما تبیین نگاه خاص احمدی نژاد به موضوع مهدویت را مد نظر دارد؛موضوع زمانی علنی تر می شود که عکس “اسفندیار رحیم مشایی” در ابعاد بزرگ منتشر شده و ۸ صفحه برای انعکاس سخنان وی اختصاص یافته است. موضوع این ویژه نامه با توجه به تحولات موسسه ایران می تواند ظرف چند روز آینده برای روزنامه دولت حاشیه ساز شود. در این میان شایان ذکر است که لوگوی «مرکز ملی مطالعات جهانی شدن» نظر را در نگاه دوم به خود جلب می کند. نهادی که مدیریت آن برعهده مشایی بوده و انتقاداتی در روابط خارجی آن وجود دارد.

دیارمیرزا“طی گزارشی با عنوان “سفرهای بین المللی مشایی از چه زمانی آغاز می شود؟” به موضوع سفرهای بین المللی مشایی در آینده نزدیک پرداخته است. تهیه و توزیع ویژه نامه امروز روزنامه ایران و حضور پررنگ مشایی در آن را هم می توان در همین راستا ارزیابی کرد.

Share