نگران عزل و نصب‌های بی‌برنامه رئیس‌جمهور هستم

نماینده مردم رشت در دوره نهم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس از عزل و نصب های بدون برنامه رئیس جمهوری به شدت نگران است و دولت باید ما را قانع کند و نمی تواند که در این شش ماه اگر از کسی خوشش نیامد او را عزل کند.

به گزارش دیار میرزا به نقل از شاهد شمال :نماینده مردم رشت در دوره نهم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس از عزل و نصب های بدون برنامه رئیس جمهوری به شدت نگران است و دولت باید ما را قانع کند و نمی تواند که در این jafarzadeh2شش ماه اگر از کسی خوشش نیامد او را عزل کند.

غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی در واکنش به برکناری وزیر بهداشت توسط رئیس جمهوری اظهار کرد: تعویض وزیران از اختیارات قانونی رئیس جمهوری محسوب می شود و در این خصوص جای هیج بحثی وجود ندارد.

وی با طرح اینکه نمی داند چه شده که رئیس جمهور شش مانده به عمر دولت  دارد پشت سر هم وزرا را عزل می کند‏، خاطر نشان کرد: این امر نشان می دهد که برنامه ریزی استراتژیکی در حوزه ریاست جمهوری وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم تصریح کرد: به طور طبیعی مجلس شورای اسلامی نگرانی خود را از تغییر ناگهانی وزیران اعلام می کند.

وی افزود: چهارشنبه شب گذشته از خبر ۲۰ و ۳۰ شنیدم رئیس جمهور عزل وزیر بهداشت را تکذیب کرده است ولی صبح او را برکنار کرد.

جعفر زاده ایمن آبادی تاکید کرد: تکذیب و به دنبال آن برکناری وزیر بهداشت نشان می دهد که برنامه مدونی در ریاست جمهوری وجود ندارد و مجلس نگرانی خود را از عزل و نصب های بدون برنامه اعلام می کند.

وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس هم این موضوع را به طور جدی تعقیب خواهند کرد و از سوی دیگر وزیر عزل شده بهداشت در زمان منصوب شدن بخاطر زن بودن مخالفان زیادی داشت ولی احمدی نژاد از خانم دستجردی دفاع کرد حال باید پرسید این دفاع کجا رفته است؟

وی در ادامه بیان داشت: وزیر برکنار شده بهداشت به نظر من کارنامه خوبی داشت.

جعفر زاده ایمن آبادی متذکر شد: دولت باید ما را قانع کند و نمی تواند در این شش ماه همه را عزل کند و  اگر از کسی با یک عطسه خوشش نیامد حق ندارد سریع او را عزل کند./

Share