مهندس عالم رییس جهاد دانشگاهی استان گیلان شد

اختصاصی دیار میرزا: براساس اخبار واصله مهندس سیروس عالم بعنوان رییس جدید جهاد دانشگاهی استان گیلان انتخاب شد و قرار است در هفته جاری معارفه شود

اختصاصی دیار میرزا: براساس اخبار واصله مهندس سیروس عالم بعنوان رییس جدید جهاد دانشگاهی استان گیلان انتخاب شد و قرار است در هفته جاری معارفه شود

از سوابق عالم می توان  مدیر اموراداری دانشگاه گیلان و نیز مسئول ایثارگران دانشگاه گیلان را اشاره نمود

Share