اتصال ۹۰ درصدی جایگاه‌های سوخت گیلان به سامانه هوشمند کارت سوخت

عرضه بنزین ۱۵۰۰ تومانی در ۸ جایگاه سوخت گیلان | ۱۱۷ جایگاه وارد مدار شد

فعالیت ۱۰۰ جایگاه توزیع سوخت گیلان | تا ظهر امروز ۲۷ جایگاه دیگر راه اندازی می‌شود

برگشت ۷۰ جایگاه سوخت گیلان به چرخه توزیع| اعزام گروه بحران در کمترین زمان به جایگاه‌ها

خارج شدن خودکار سامانه هوشمند سوخت از مدار با دریافت تهدید | سهمیه‌ها محفوظ است

حمله سایبری به سامانه سوخت‌گیری در پمپ بنزین‌های کشور

مردم به پمپ بنزین ها مراجعه نکنند | اعزام کارشناس به جایگاه‌ها برای تغییر دستی سامانه هوشمند

اختلال در ارائه خدمات در برخی از پمپ‌های بنزین ناشی از یک اشکال فنی و سامانه‌ای است

اختلال فنی در شبکه سوخت رسانی کشور | عرضه بنزین فعلاً با نرخ آزاد

تبادل اسکناس در پمپ بنزین‌ها ممنوع می‌شود

استفاده از کارت سوخت شخصی در پمپ‌بنزین‌ها از امروز الزامی شد

استفاده از کارت هوشمند سوخت الزامی شد