لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (سه شنبه ۲ آذر)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (دوشنبه اول آذر)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (یکشنبه ۳۰ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (شنبه ۲۹ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (جمعه ۲۸ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (پنجشنبه ۲۷ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (چهارشنبه ۲۶ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (سه‎شنبه ۲۵ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (دوشنبه ۲۴ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (یکشنبه ۲۳ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (شنبه ۲۲ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (جمعه ۲۱ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (پنجشنبه ۲۰ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (چهارشنبه ۱۹ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (سه شنبه ۱۸ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (دوشنبه ۱۷ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (یکشنبه ۱۶ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (شنبه ۱۵ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت (جمعه ۱۴ آبان)

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (پنجشنبه ۱۳ آبان)