هفت شهر کشور در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت

قرمز شدن اولین شهر در نقشه کرونایی | بازگشت رنگ زرد به شهرهای گیلان

بازگشت مجدد رنگ نارنجی به نقشه کرونایی | گیلان سراسر آبی است

تعداد شهرستان‌های قرمز کشور به صفر رسید | ۱۴ شهرستان گیلان در وضعیت آبی کرونایی

رنگ‌بندی کرونایی ۱۳ آذر منتشر شد

خروج همه‌ شهرهای ایران از وضعیت قرمز کرونا برای نخستین بار پس از ۲۸۹ روز

رنگ‌بندی کرونایی ۲۹ آبان منتشر شد | افزایش تعداد شهرهای آبی گیلان

افزایش شهرستان‌های آبی کرونایی در گیلان | رنگ‌بندی ۱۵ آبان منتشر شد

رنگ‌بندی جدید کشور ۸ آبان ۱۴۰۰ | شهرستان املش زرد شد

نقشه کرونایی کشور در اول آبان ۱۴۰۰ | گیلان یکپارچه زرد است

رنگ کرونا در ۱۰۵ شهر آبی شد | ۱۱۵ نقطه قرمز و نارنجی در کشور

گیلان یکپارچه زرد و آبی شد | تنها ۷ شهرستان در وضعیت قرمز کرونا

آخرین رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور | ۱۶ شهرستان در وضعیت قرمز کرونا

گیلان زرد و نارنجی شد | خروج شهرستانهای گیلان از وضعیت قرمز

آخرین نقشه رنگ‌بندی کرونا در کشور | خروج ۷ شهرستان گیلان از وضعیت قرمز

آخرین نقشه رنگ‌بندی کرونا در کشور | خروج ۵ شهرستان گیلان از وضعیت قرمز

افزایش شهرستان‌های قرمز کرونا به ۱۴۳ | انزلی، رودبار و رودسر قرمز شدند

۹ شهرستان گیلان در وضعیت زرد کرونایی | در برخی از شهرستان‌های گیلان آمار بستری‌ها بالا است