یارانه نقدی جبران‌کننده تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنبیه ۸۰ میلیون ایرانی به جای چند نفر رانتخوار است!

تصویب کلیات لایحه بودجه به‌معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است!

صدور کارت نان تکذیب شد | خرید نان با کارت یارانه نقدی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰

محل دریافت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات مازاد مشخص نیست|محل اعتبارات احداث مسکن مبهم است

سختی‌های حذف ارز ترجیحی را دولت به جان می‌خرد|کارت الکترونیک، کارت کالا، کارت نان

موافقت با حذف ارز ترجیحی منوط به ارائه برنامه مکتوب دولت و جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم است

میرکاظمی با صراحت گفت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومان، نمی‌توانیم هم حقوق بدهیم، هم بودجه عمرانی

یارانه نان کارتی می شود | حذف ارز یارانه‌ای دارو و گندم در مرحله دوم قرار دارد

در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت مرغ به ۸۰ هزار تومان می رسد

۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر داریم | حذف ارز ترجیحی کاملا خطاست | رویکرد بودجه عدالت‌محور نیست