دولت: ۳۴.۲ افزایش روی همه آیتم‌های مزدی | کارفرمایان: ۳۴ درصد افزایش فقط روی پایه مزد

جزئیات حقوق کارکنان در ۱۴۰۰؛ حداقل دریافتی ۳.۵ میلیون تومان شد

قول وزیر کار برای بررسی افزایش مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال

افزایش حداقل دستمزد کارگران ۲۶ درصد شد | حق مسکن ۲۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

ارجاع شکایت ابطال دستمزد به شعبه ۶۱ دیوان عدالت اداری

احتمال زیاد مصوبه دستمزد باطل می‌شود|نه به تورم ۴۱.۵ درصدی توجه کردند نه سبد معاش

حداقل دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه سال جدید از ۱۵ درصد رشد برخوردار است

با تصویب دستمزد کارگران برای سال ۹۹؛ شرمساری در وقت اضافه

حداقل دستمزد، ۵۵.۶ درصد هزینه معیشت یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد!

افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد

واکنش نوبخت به اعتراض کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی

مگر بارِ بحران کرونا باید فقط بر دوش کارگران باشد؟! | کارگران تن به فریز مزدی نمی‌دهند

رشد ۱۵ درصدی حقوق در سال۹۹ | کف حقوق ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان شد