برخی نمایندگان مجلس در چاپلوسی رئیس مجلس مسابقه می‌دهند

دسته‌ای از وزرا، روی کار آمدنشان برای کشور خطرناک است!

برخی اسامی در منوی رئیسی جایی ندارند | وزیر خارجه استخوان‌دار می‌خواهیم

کابینه فراجناحی از اساس اشتباه است | اصولگرایان دست رئیس‌جمهور منتخب را باز بگذارند

جوانانی را می شناسم که اگر رئیس جمهور بودم حتما وزیرم بودند

راه نجات مملکت را مراجعه به علم و متخصصین و کارشناسان می‌دانم | باید مجددا با دنیا تعامل داشته باشیم

نظر مردم مهم است نه جریان‌های سیاسی | هجمه زیادی سمت من بود

چه عیبی دارد یک نظامی کشور را اداره کند؟ | با کسی ائتلاف نمی‌کنم

نه بازرگان می خواست کشور به سمت بدبختی برود نه خاتمی

شواهد و قرائنی داریم که رییسی کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری می شود

در دوره احمدی‌نژاد، دولت نظامی را امتحان کردیم، مملکت بهم ریخت

کنایه سنگین زیدآبادی به ضرغامی

اصولگراها وارد رقابت تخریبی شده‌اند | شانس اصلاح‌طلبان در ۱۴۰۰ کم است

سعید محمد زیر بار ائتلاف با محسن رضایی نرفت | بسیاری از نامزدها رد صلاحیت خواهند شد

قرار نبود بعد از چهار دهه از انقلاب، مردم نان‌شان را قسطی بخرند

کواکبیان، رضایی را دعوت به مناظره کرد | فقط اگر اصلاح‌طلبان برود مذاکره کنند بد است

چپ نمی‌تواند دولت نگه دارد و راست نمی‌تواند ملت نگه دارد | از چپ و راست خسته‌ایم

مردم کوچه بازار احمدی‌نژاد را می‌خواهند | اصولگرایان و اصلاح‌طلبان فقط به قدرت فکر می‌کنند

شورای نگهبان کمی کوتاه بیاید یک «شومن» رئیس‌جمهور می‌شود

محسن رضایی قطعا برای ۱۴۰۰ می‌آید، عارف شاید | شاید بگویند شیطان پشت احمدی‌نژاد است