۸ فوتی و شناسایی ۲۷۰ بیمار جدید کرونا در کشور

۲۸ فوتی و شناسایی ۱۳۰۷ بیمار جدید کرونا در کشور

شناسایی ۵۲۸ بیمار جدید کرونایی | کمترین میزان فوتی ها پس از دو سال

شناسایی ۱۹۳۲ بیمار جدید کووید۱۹ و فوت ۵۱ تن دیگر

۱۲۴ فوتی جدید کرونا در کشور | ۴۳۰۶ مبتلای دیگر شناسایی شدند

۱۳۵ فوتی و ۷۹۴۸ ابتلای جدید کرونا در کشور

۱۴۰ فوتی جدید کرونا در کشور | ۸۳۴۱ بیمار دیگر شناسایی شدند

۱۲۶ فوتی و ۷۵۵۴ ابتلای جدید کرونا در کشور

شناسایی ۹۸۶۲ بیمار جدید کرونا در کشور/ ۱۵۸ نفر دیگر جان باختند

۱۴۷ فوتی و ۱۰۳۶۳ ابتلای جدید کرونا در کشور

جان باختن ۱۵۹ بیمار مبتلا به کرونا | شناسایی ۱۱۴۰۹ بیمار جدید

۱۹۹ فوتی جدید کرونا در کشور | ۱۱۳۹۶ بیمار دیگر شناسایی شدند

ادامه روند افزایشی مرگ‌های کرونایی در کشور | ۶۸۴ تن دیگر جان باختند

کرونا جان ۳۳۲ نفر دیگر را در ایران گرفت | ۱۹۸ شهر کشور در وضعیت قرمز هستند

کرونا جان ۳۱۹ نفر دیگر را در ایران گرفت | ۲۵۷ شهرستان در وضعیت قرمز هستند

کرونا جان ۲۵۸ نفر دیگر را در ایران گرفت | شناسایی ۲۱ هزار بیمار جدید

۱۷۴ بیمار دیگر کرونا در ایران جان باختند

کرونا جان ۱۷۲ نفر دیگر را در ایران گرفت | ۸۸ شهرستان در وضعیت قرمز هستند

کرونا جان ۸۹ نفر دیگر را در ایران گرفت | ۲۳ شهرستان در وضعیت قرمز هستند

کرونا جان ۸۲ نفر دیگر را در ایران گرفت