شناسایی ۱۳ هزار و ۷۹۲ بیمار جدید کرونا در کشور | فوت ۲۸۸ بیمار دیگر

شناسایی ۱۰۸۴۳ بیمار جدید کرونا در کشور | ۲۸۰ تن دیگر جان باختند

۲۸۴ فوتی جدید کرونا در کشور

شناسایی ۱۶۳۶۲ بیمار جدید کرونا در کشور | ۳۱۷ تن دیگر جان باختند

۲۸۶ فوتی جدید کرونا در کشور| شمار قربانیان از ۱۱۸هزار نفر گذشت

۳۴۴ فوتی و ۱۷۳۹۷ ابتلای جدید کرونا در کشور

۳۹۱ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۷۶۵ تن در شرایط شدید بیماری

فوت ۳۶۴ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته

۴۵۳ فوتی جدید کرونا در شبانه‌روز گذشته | مجموع جانباختگان از ۱۱۶هزار نفر فراتر رفت

۴۵۲ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته

۴۰۸ فوتی جدید کرونا در کشور | شمار جانباختگان از ۱۱۵ هزار تن گذشت

۴۴۸ فوتی جدید کرونا در کشور | ۳۱۶۳ تن دیگر بستری شدند

۴۸۷ فوتی و ۲۰۲۱۹ ابتلای جدید کرونا در کشور

شناسایی ۲۱ هزار و ۱۱۴ بیمار جدید کرونا و فوت ۴۴۵ نفر دیگر

۵۳۸ فوتی و ۲۶۸۵۴ ابتلای جدید کرونا در کشور | ۲۴۶ شهر کشور در وضعیت قرمز هستند

۵۱۵ فوتی جدید کرونا در کشور | ۲۰۴۰۴ بیمار دیگر شناسایی شدند

مجموع جانباختگان کرونا از ۱۰۹ هزارنفر فراتر رفت

۵۸۱ فوتی و ۳۱۵۱۶ ابتلای جدید کرونا در کشور

۶۱۴ فوتی جدید کرونا در کشور

۵۷۱ فوتی جدید کرونا در کشور