۳۱ فوتی جدید کرونا در کشور | ۲۲۹۲ بیمار دیگر شناسایی شدند

۱۸ فوتی جدید کرونا در کشور | ۱۰ استان فقط یک مورد مرگ و میر داشتند

۳۴ فوتی و ۱۷۰۶ مبتلای جدید کرونا در کشور

پس از ۶۶۶ روز، فوتی‌های کرونا در ایران به کمتر از ۲۵ نفر رسید

۴۱ فوتی و ۱۵۱۰ ابتلای جدید کرونا در کشور

۳۳ فوتی جدید کرونا در کشور | ۱۰۰۲ بیمار دیگر شناسایی شدند

۴۰ فوتی جدید کرونا در کشور | بیشترین فوتی‌ها در اصفهان و تهران

پس از ۵۸۰ روز؛ فوتی‌های روزانه کرونا در ایران به ۳۴ نفر رسید

۴۲ فوتی و ۱۱۲۱ مبتلای جدید کرونا در کشور

شناسایی ۱۹۳۲ بیمار جدید کووید۱۹ و فوت ۵۱ تن دیگر

فوت ۴۴ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته | شناسایی ۲۱۰۳ بیمار جدید

۴۳ فوتی جدید کرونا در کشور | ۲۴۱۳ بیمار دیگر شناسایی شدند

۴۱ فوتی و ۲۳۹۰ مبتلای جدید کرونا در کشور

۱۳۶۱ ابتلا و ۴۱ فوتی جدید کرونا در کشور | ۱۷ استان بدون فوتی در ۲۴ ساعت گذشته

۶۷ فوتی و شناسایی ۲۷۸۴ ابتلای جدید کرونا در کشور

فوتی‌های روزانه کرونا به کمتر از ۵۰ نفر رسید | ۱۴ استان بدون فوتی در ۲۴ ساعت گذشته

۶۱ فوتی جدید کرونا در کشور و ۲۲۸۹ بیمار دیگر

مبتلایان روزانه کرونا به کمتر از ۲۰۰۰ نفر رسید | ۱۹ استان مرگ و میر صفر و یک داشتند

شناسایی ۲۹۷۱ بیمار جدید کرونا و فوت ۷۹ تن در شبانه‌روز گذشته

شناسایی ۳۲۲۸ بیمار جدید کرونا در کشور