گزارش تصویری انتخابات ریاست جمهوری در گلسار رشت

پریناز جهان مهمانی: شعب اخذ رای در گلسار رشت نیز میزبان مردم برای دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود.

پریناز جهان مهمانی: شعب اخذ رای در گلسار رشت نیز میزبان مردم برای دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود.

Share