گزارش تصویری انتخابات ریاست جمهوری در برخی مناطق رشت

نغمه محمدخواه: مردم رشت در مناطق منظریه، مطهری و فرهنگ؛ همانند سایر هم میهنان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.  

نغمه محمدخواه: مردم رشت در مناطق منظریه، مطهری و فرهنگ؛ همانند سایر هم میهنان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.

 

Share