گزارش تصویری آئین معنوی شیلان در چایجان چابکسر

برگزاری مراسم شیلان کشان در بقعه آقاسیدحسن چایجان چابکسر برگزار شد.

ایوالفضل شکری: آئین معنوی شیلان بیش از ۲۵۰ سال است که در چایجان برگزار می‌شود، در گذشته‌های دور به دلیل کاه گلی بودن بنای بقعه، زنان روستا پس از پایان کار نشاء و وجین شالیزار یک روز را جهت گلکار یا تمیز و رنگ‌آمیزی کردن بقعه اختصاص می‌دادند.

Share