گزارش تصویری حضور رودسری‌ها در پای صندوق رای

ابوالفضل شکری: محمد حیدری فرماندار شهرستان رودسر به همراه اعضای شورای تامین شهرستان رودسر، آرای خودشان را در دبستان شهید تقی پور بی بالان به صندوق انداختند.

ابوالفضل شکری: محمد حیدری فرماندار شهرستان رودسر به همراه اعضای شورای تامین شهرستان رودسر، آرای خودشان را در دبستان شهید تقی پور بی بالان به صندوق انداختند.

Share