مشارکت حداکثری، انتخاب اصلح

مردم رشت در گفتگو با دیارمیرزا از اهمیت انتخابات می گویند

مهتاب باقرزاده: مردم رشت در گفتگو با دیارمیرزا از همین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، انتظارشان از رئیس جمهور آینده و تعیین سرنوشت خود سخن می گویند.

Share