معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

محصول نان لواش «گندم زار» غیرمجاز است

سرودی از غیرمجاز بودن محصول نان لواش بسته‌بندی شده با نام تجاری «گندم زار» خبر داد و تأکید کرد: مردم در زمان خرید و مصرف محصولات غذایی، آشامیدنی و بهداشتی به نوع بسته‌بندی، مجوزهای بهداشتی، تاریخ تولید، تاریخ انقضا و همچنین، صحت اطلاعات درج شده دقت نموده تا به سلامت خود، خانواده و جامعه کمک نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فیروز سرودی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان از غیرمجاز بودن محصول نان لواش بسته‌بندی شده با نام تجاری «گندم زار» خبر داد.

سرودی با اشاره به اهمیت استفاده از محصولات غذایی سالم و ایمن، از مردم خواست در زمان خرید و مصرف محصولات غذایی، آشامیدنی و بهداشتی به نوع بسته‌بندی، مجوزهای بهداشتی، تاریخ تولید، تاریخ انقضا و همچنین، صحت اطلاعات درج شده دقت نموده تا به سلامت خود، خانواده و جامعه کمک نمایند.

گفتنی است؛ محصول نان لواش بسته‌بندی شده با نام تجاری «گندم زار» از محصولات غیرمجاز و فاقد مجوزهای بهداشتی است که در سطح عرضه مشاهده و به منظور جمع آوری آن به مراکز بهداشتی و فروشگاه‌ها اطلاع‌رسانی شده است.

Share