پس از پایان مناظره؛

تجمع شبانه حامیان جلیلی مقابل صدا و سیما؛ سعید ما غوغا کرد، مفسدا رو رسوا کرد

امیرحسین ثابتی مشاور جلیلی گفت: امشب وقتی در مناظره سعید جلیلی اقتدار و تسلطش را نشان داد، انرژی هوادارانش آزاد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، هواداران سعید جلیلی پس از پایان مناظره مقابل صدا و سیما تجمع کردند و شعار هایی سر دادند.

امیر حسین ثابتی، نماینده تهران و مشاور جلیلی در این باره نوشت:

امشب وقتی در مناظره سعید جلیلی اقتدار و تسلطش را نشان داد، انرژی هوادارانش آزاد شد.

در حین مناظره و بعد از طوفان جلیلی، صادق شهبازی بدون برنامه قبلی در کانالش فراخوان تجمع در حمایت از جلیلی بعد از مناظره را منتشر کرد و در عین ناباوری، در عرض ۱ ساعت این جمعیت با شور و شوقی عجیب به استقبال جلیلی آمدند.

آخرین باری که این فضا را دیدم سال ۸۸ جلوی صداوسیما بود. بعد از مناظره احمدی نژاد و موسوی برنده مناظره مشخص شده بود و حالا بعد از ۱۵ سال همان شور و شوق در هواداران جلیلی دیده میشد. امشب باز هم خیابان ولیعصر به خاطر جمعیتی که آمده بودند چند دقیقه بسته شد و این صحنه یک نماد بود، سعید جلیلی امشب ظرفیت خود و هوادارانش را آزاد کرد…

– بعد شهید رئیسی، فقط سعید جلیلی
– جای امام خالی بود، مناظره عالی بود
– سعید ما غوغا کرد، مفسدا رو رسوا کرد

Share