اصابت تورم به دهک‌های فقیر و غنی؛ برابری در عین نابرابری

افزایش ۲ برابری هزینه مصرفی سبد خانوارها طی ۲ سال گذشته

در دوسال گذشته بیشترین اصابت تورم به ثروتمندترین دهک و همچنین کمترین تورم نیز به فقیرترین دهک تعلق داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از اکو ایران، دهک دهم که ثروتمندترین دهک جامعه محسوب می شود، در خرداد امسال نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۲۰ درصد تورم را تجریه کرده است. این نرخ تورم بالاترین نرخ تورم ۲۷ ماهه در میان تمامی دهک ها به حساب می‌آید. در مقابل پایین ترین نرخ تورم در این بازه زمانی را دهک های اول و دوم تجربه کرده‌اند.به عبارت دیگر کمترین فشار بر دوش پایین‌ترین ها و بیشترین فشار بر دوش بالاترین دهک بوده‌است.

 

به طور کلی هرچه از دهک های پایین به سمت دهک های بالاتر حرکت می‌کنیم شاهد بیشتر شدن نرخ تورم هستیم. فاصله بیشترین تورم برآورد شده با کمترین تورم در ۲۷ ماه گذشته برای دهک‌ها، حدود ۳ واحد درصد است که تقریبا ناچیز است. بر همین اساس میتوان گفت دهک ها جامعه ایران در متحمل شدن فشار تورمی برابر بوده اند.

فشار تورم بر دوش کیست؟

کمترین فشار تورمی این دوره بر دوش دهک اول جامعه است . این شاخص در ابتدای اسفند سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۱۳.۶ بوده است که با افزایش ۱۱۸.۳ درصدی به عدد ۲۴۸ رسیده است. در  مقابل  بیشترین فشار تورمی بر دوش دهک دهم جامعه بوده است و تورم ۱۲۱.۵ درصدی را تجربه کرده است و از شاخص قیمت ۱۱۳.۱ ابتدای سال ۱۴۰۰ به عدد ۲۵۰.۶ در پایان بهار امسال رسیده است. این اختلاف ۳.۲ واحد درصدی بین دهک اول و دهک دهم به علت تفاوت در سبدهای کالایی هر دهک است.

سایر دهک های اجتماعی هم تورم های بالای ۱۲۰  درصد را تجربه کرده‌اند، بر این اساس سطح قیمت ها برای تمامی دهک ها در دو سال گذشته بیش از ۲.۲ برابر شده است. به بیان ساده تر تمامی دهک ها برای تهیه سبد مصرفی‌شان در خرداد ماه امسال، بیش از ۲.۲ برابر نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۱ هزینه کرده اند.

هرچه به دهک های بالاتر جامعه نزدیک می‌شویم این عدد بیشتر هم میشود و برعکس هر چه به سمت دهک های پایین تر حرکت می‌کنیم این عدد کمتر می‌شود. البته به طور کلی فاصله تورمی که دهک ها در ۲ سال گذشته تجربه کرده‌اند انچنان تفاوتی زیادی به حساب نمی‌آید و می‌توان حتی گفت تقریبا فشار تورمی بر تمامی دهک ها یکسان بوده است.

تورم دو دو نیمه جامعه ایران

برخی از دهک ها هم تورم یکسانی را تجربه کرده اند. به طور مثال تورم  دهک های نهم و هفتم هر دو ۱۲۱.۲ درصد بوده است.

کمترین نرخ تورم هم در بین ۵ دهک بالای جامعه متعلق به دهک هشتم است که با رشد ۱۳۶.۹ واحدی به شاخص قیمت ۲۴۹.۹ در پایان بهار امسال رسید و تورم ۱۲۱.۱ را تجربه کرد که کمترین تورم بین ۵ دهک برخوردار جامعه می باشد.

بیشترین  نرخ تورم هم در بین ۵ دهک پایین جامعه متعلق به دهک پنجم است که با رشد ۱۲۰.۷ درصدی بیشترین عدد بین ۵ دهک کم برخوردار جامعه می باشد.

 

Share