وزیر نفت موظف است هرماه گزارش صادرات و تولید نفت را برای رهبری، سران قوا و یک مرجع بفرستد

اظهارات مهم زنگنه: آنقدر بی عقل بودیم که از حرفهای رویایی جلیلی تبعیت کنیم؟

وقتی دولت را تحویل دادیم نزدیک یک و نیم میلیون بشکه مجموع صادرات ما بود من نمیدانم این ۳۰۰ هزار بشکه را از کجا آوردید؟ راستگویی یک مساله حیاتی است برای یک رجل سیاسی هیچ کس هم بازخواستتان نمیکند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در بیانیه ای خطاب به سعید جلیلی گفت: وزیر نفت موظف است هرماه گزارش صادرات و تولید نفت را برای رهبری، سران سه قوه و یک مرجع دیگر بفرستد؛ من طبق قانون عمل کردم. گزارشات من هم در این مراجع هست هم در وزارت نفت.

بر اساس این گزارشات ما در سال ۹۹ تولید نفت ۲.۶ میلیون بشکه در روز بوده و صادرات ما در اسفند ماه ۸۷۱ هزار بشکه نفت و ۱۱۸ هزار میعانات که می شود نزدیک یک میلیون بشکه؛ در دی ماه نیز این عدد حدود یک میلیون و سه هزار بشکه است. ما در این ماهها ۶۰۰ هزار بشکه صادرات فرآورده داشتیم.

آقایان به اشتباه می گویند که ۳۰۰ هزار بشکه صادر شده و الان ۱.۳ یا ۱.۴ ما صادر میکنیم؛ شما بفرمایید با فرآورده چقد صادر می کنید تا مقایسه کنیم.

بعداز برجام ظرف مدت کمتر از ۴ماه تولید نفت ایران به تولید نفت ایران را به نزدیک ۳.۹ میلیون بشکه رساند.

آقایان شما نمیتوانید بیشتر از ۳.۳ و ۳.۴ میلیون بشکه نفت تولید کنید، چرا تولید نمیکنید؟

ما در مورد نحوه فروش و انتقال پول یکسری تحریم داریم اما در مورد مقدار کمی صادرات هیچ تحریمی نداریم و تحریم ها الان برداشته شده.

شما توانایی تولید ندارید صادر کنید به جای اینکه خودتان را درست کنید حرفهای نادرست می زنید.

می گویند وزیر نفت نامه نوشته من قادر به صادرات نیستم این نامه کجاست؟

جلیلی می گوید من رهنمود دادم چگونه صادر کنند بعد من یاد دادم صادر کردند ما انقدر بی عقل بودیم که از حرفای شما تبعیت کنیم؟

وقتی دولت را تحویل دادیم نزدیک یک و نیم میلیون بشکه مجموع صادرات ما بود من نمیدانم این ۳۰۰ هزار بشکه را از کجا آوردید؟ راستگویی یک مساله حیاتی است برای یک رجل سیاسی هیچ کس هم بازخواستتان نمیکند.

Share