بررسی تورم ماهانه اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در کالاهای غیرخوراکی؛

کدام استان‌ها در منطقه امن تورم قرار دارند؟ | خوزستان بهترین عملکرد را داراست

بررسی تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی نشان می‌دهد استان خوزستان بیشترین میزان کاهش تورم نسبت به فروردین و کمترین تورم ماهانه در اردیبهشت ماه امسال را تجربه کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از اکوایران، یکی از انواع کالاها که در شاخص قیمت مصرف‌کننده مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ کالاهای غیرخوراکی است. بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در اردیبهشت ماه در حدود ۳ درصد بوده و حدود ۰.۸ واحد درصد نسبت به فروردین ماه افزایش داشته است.

بررسی استانی تورم این کالاها حاکی از آن است که استان خوزستان بهترین عملکرد را در میان استان‌های کشور تجربه کرده است. این استان نه تنها کمترین تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی را در اردیبهشت ماه به ثبت رسانده بلکه بیشترین میزان کاهش در تورم ماهانه را نیز نسبت به فروردین داشته است.

در سمت دیگر استان تهران قرار گرفته که بیشترین میزان افزایش تورم ماهانه نسبت به فروردین را تجربه کرده و سومین استان پر تورم در کالاهای غیرخوراکی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بوده است.

خراسان جنوبی در صدر تورم ماهانه غیرخوراکی اردیبهشت

بررسی آمارهای تورم اردیبهشت ماه نشان می‌دهد تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در کل کشور معادل ۳.۳ درصد بوده است. اما تورم این کالاها در استان‌های مختلف متفاوت بوده است.

برای مثال سه استان «خراسان جنوبی»، «کردستان» و «تهران» بیشترین سطح تورم ماهانه در کالاهای غیرخوراکی را داشته‌اند. استان خراسان جنوبی در صدر استان‌ها قرار گرفته و قیمت کالاهای غیرخوراکی در این استان در اردیبهشت ماه ۴.۵ درصد افزایش داشته است. در ادامه استان کردستان با ۴.۲ درصد و استان تهران با ۴.۱ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

 بررسی تورم استانی اما به اینجا خلاصه نمی‌شود. در سمت دیگر سه استان «خوزستان»، «همدان» و «سیستان و بلوچستان» قرار دارند که کمترین میزان تورم ماهانه در کالاهای غیرخوراکی را داشته‌اند. در این میان استان خوزستان بهترین عملکرد را در تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی اردیبهشت ماه داشته و قیمت این کالاها در اردیبهشت تنها ۰.۶ درصد رشد داشته است. در ادامه استان‌های همدان و سیستان و بلوچستان به ترتیب با ۱.۱ درصد و ۱.۵ درصد قرار گرفته‌اند که کمترین تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در این ماه را به خود اختصاص داده‌اند.

کاهش ۵ واحد درصدی تورم کالاهای غیرخوراکی در استان خوزستان

مقایسه تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در اردیبهشت ماه امسال با فروردین ماه گویای آن است که تورم ماهانه این کالاها در کل کشور ۰.۸ واحد درصد افزایش را تجربه کرده است.

بررسی استانی این تورم نشان می‌دهد استان تهران بیشترین میزان افزایش تورم در کالاهای غیرخوراکی را در اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به فروردین داشته است. طبق این آمار تورم ماهانه این کالاها در استان تهران ۲.۸ واحد درصد نسبت به فروردین ماه افزایش یافته است. پس از استان تهران، استان لرستان و خراسان رضوی قرار گرفته‌اند که به ترتیب ۱.۵ و ۱.۲ واحد درصد افزایش را در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه داشته‌اند.

از سوی دیگر سه استان کشور عملکرد مناسبی را در کاهش تورم نشان داده‌اند. بر اساس آمارها تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در سه استان «خوزستان»، «همدان»‌ و «سمنان» بیشترین میزان کاهش را در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین تجربه کرده‌اند. استان خوزستان در صدر این عملکرد مثبت قرار دارد بر این اساس تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در این استان ۵ واحد درصد کاهش را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان همدان با کاهش ۲.۴ واحد درصدی و سمنان با کاهش ۱.۱ واحد درصدی قرار گرفته‌اند.

به طور کلی بررسی این تورم حاکی از آن است که استان خوزستان هم در کاهش تورم ماهانه و هم در تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه بهترین عملکرد را در میان استان‌های کشور داشته است. در سمت دیگر استان تهران بیشترین میزان افزایش تورم ماهانه را تجربه کرده و سومین استان پر تورم در اردیبهشت ماه امسال بوده است. لذا می‌توان گفت وضعیت کالاهای غیرخوراکی اردیبهشت ماه برای استان خوزستان بسیار مناسب و برای استان تهران نامناسب بوده است.

Share