ادامه صدور حکم ستادی؛

نیکزاد حکم جدید صادر کرد؛ آقازاده و طالبی در ستاد قالیباف پست گرفتند

«سیدعلی آقازاده» به عنوان رئیس شورای راهبردی هماهنگی ستادهای مردمی انتخاباتی و «رمضانعلی طالبی» به عنوان رئیس هماهنگی ستادهای مردمی انتخاباتی محمدباقر قالیباف در استان گیلان انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در احکام جداگانه‌ای از سوی علی نیکزاد رئیس ستاد قالیباف، «سیدعلی آقازاده» به عنوان رئیس شورای راهبردی هماهنگی ستادهای مردمی انتخاباتی و «رمضانعلی طالبی» به عنوان رئیس هماهنگی ستادهای مردمی انتخاباتی محمدباقر قالیباف در استان گیلان انتخاب شدند.

همچنین نیکزاد پیش از این کیهان هاشم نیا را به عنوان رئیس ستاد قالیباف در گیلان منصوب کرده بود.

آقازاده نماینده سابق رشت در مجلس شورای اسلامی است که در انتخابات اخیر آرای لازم برای ورود به بهارستان را کسب نکرد.

رمضانعلی طالبی نیز رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.

 

Share