گودرزی: درآمد آرایشگاه‌های زنانه از درآمد بورس بیشتر است

  نرخ رشد ۸ درصدی با این سیستم بانکی و وضعیت بورس رویاست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران گفت:  نرخ رشد ۸ درصدی با این سیستم بانکی و وضعیت بورس رویایی بیش نیست.

وی با بیان اینکه برای تامین مالی یا باید درهای مملکت را باز کنیم یا باید سراغ رمز ارز برویم، افزود: بازار سرمایه در ایران هنوز در حال درجا زدن است.

گودرزی با تاکید بر اینکه درآمد آرایشگاه‌های زنانه از درآمد بورس بیشتر است، افزود: اگر واقع بین باشیم بهترین مسیر استفاده از بازار رمز ارز برای تامین منابع مالی است.

 

Share