پیش به سوی شکل‌دهی دولت ملی مدرن

عباس آخوندی: ایران تنها یک دولت باید داشته باشد، نه دولت های مستقل!

عباس آخوندی نوشت: رهبری در راس، رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی با همکاری دو قوه‌ی دیگر، دولت ملی ایران را شکل می‌دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، عباس آخوندی، داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در کانال تلگرامی خود نوشت:

پیش به سوی شکل‌دهی دولت ملی مدرن

بر خلاف روح قانون اساسی نهادهای مذکور در آن را به دولت‌های مستقل تبدیل کرده‌اند. حال آن‌که دولت در ایران یگانه است. رهبری در راس، رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی با همکاری دو قوه‌ی دیگر، دولت ملی ایران را شکل می‌دهند.

در این وضعیت چنددولتی، دولت‌های چندگانه به جای پرداختن به درد مردم در پی جنگ و نزاع با یکدیگرند. خود را مستقل از ملت و ملت را مواجب‌بگیر خود می‌دانند. بر اساس قانون اساسی ایران تنها یک دولت دارد. آن هم موجودیتی جز اراده‌ی ملت ندارد و باید مظهر اراده‌ی ملت باشد.

Share