اپوزیسیون به جان هم افتادند!

سالومه سیدنیا خطاب به اسماعیلیون: همه ما رو فریب دادی!

سالومه سیدنیا، مجری سابق شبکه منوتو در توئیتی به رای اخیر دادگاه کانادا درباره هواپیمای اوکراینی واکنش نشان داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سالومه سیدنیا، مجری سابق شبکه منوتو در توئیتی به رای اخیر دادگاه کانادا درباره هواپیمای اوکراینی واکنش نشان داد.

این مجری سابق منوتو در توئیتی نوشت:

از دیشب توی شوک ام… برای تمام گریه‌هایی که کردیم، غصه‌هایی که خوردیم، تک تک توییت‌هایی که برات زدیم جناب اسماعیلیون بهمون بدهکاری! تو از خون ریرا و همسرت برای خودت شهرت خریدی و سوءاستفاده کردی و همه ما رو فریب دادی! به جرات تو یکی از پلیدترین انسان‌هایی هستی که من در طول زندگیم و در عرصه سیاست دیدم! همه رو بازی دادین… امثال تو باعث میشن اعتمادها از بین برن که البته صد در صد هدفت هم همین بوده…

Share