عضو شورای شهر رشت

رضویان: ارتقای وضعیت معیشت مردم امری حیاتی است

رضویان گفت: امروز برای این مردم ارتقای وضعیت معیشت امری حیاتی است و اکتفا به شعارها و کلمات و وعده‌ها دردی را درمان نمی‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سید حسین رضویان، عضو شورای اسلامی شهر رشت در جلسه یک صد و سی و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه ایران امروز با مسائل گوناگون و موضوعات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند که نیاز است تا توسط متولیان امر جدی گرفته شود، گفت: امروز برای این مردم ارتقای وضعیت معیشت امری حیاتی است و اکتفا به شعارها و کلمات و وعده‌ها دردی را درمان نمی‌کند و هیچ آلامی را مرهم نمی‌گذارد.

عضو شورای اسلامی شهر رشت اظهار داشت: من نه به عنوان یک عضو شورا، نه به عنوان یک کنشگر سیاسی، نه به عنوان یک کنشگر اجتماعی و نه به عنوان یک کنشگر فرهنگی بلکه از جایگاه یک شهروند در جمهوری اسلامی ایران در این مملکت پارسی که در ۸ تیر انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم و بعنوان یک ایرانی مطالبی را عرض می‌کنم که اینها تنها بخشی از دغدغه‌های عمومی است و انتظار دارم توسط هر کدام از عزیزانی که توسط مردم بعنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود، لحاظ شود.

 اقدام عاجل برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

سید حسین رضویان گفت: امروز  افراد بیشماری در این مملکت مشغول به کار هستند که امنیت شغلی ندارند، بسیاری از جوانان برومند کشور در قالب نیروهای شرکتی و قراردادهای موقت از چگونگی کار خویش آسایش ذهنی ندارند، چون نمی‌دانند در پایان قرارداد یکساله‌شان چه اتفاقی خواهد افتاد. جوانان بسیار خوب ما که بسیاری از آن‌ها تحصیل کرده‌اند در مشاغلی مشغول بکارند که گاه با شأن اجتماعی آنان مغایر است و متاسفانه در پایان ماه دریافتی آن‌ها هم چیزی نیست که یک جوان ایرانی بتواند با آن کاری در خورشان برای زندگی‌اش انجام دهد.

عضو شورا تاکید کرد: هر کسی رئیس جمهور ایران عزیز شود، می‌بایست برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی اقدام مثمرثمر و عاجل داشته باشد.

 ضرورت ترمیم فاصله هم‌ترازی تکنولوژی با سایر کشورها

عضو شورای اسلامی شهر رشت خاطر نشان کرد: ایران امروز در تامین رفاه اجتماعی شهروندان خود با موانعی روبروست که این کتمان ناپذیر است و نباید پرداخت به آن در شعارها گم شود. ما متاسفانه در بهره‌مندی از تکنولوژی و زیست شهروندی کیفیت محور با کشورهای پیش رو و حتی با همسایگان خود تفاوتهای معناداری داریم.

رضویان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه آن چیزی که همه دوست داریم اتفاق بیفتد این است که رئیس جمهور آینده تامین کننده سلایق گوناگون ذیل قانون اساسی باشد، افزود: همه دوست دارند که رئیس جمهور آینده تامین کننده سلایق گوناگون ذیل قانون اساسی باشد و امیدوارم با انتخاب فرد مناسب در ۸ تیر پیش رو هیچ شهروند ایرانی این گمان را در خودش نبرد که من در اداره کشور سخنی ندارم، کلامی ندارم، صدایی از من نیست و این را رئیس جمهور آینده می‌بایست جدی بگیرد.

 عدالت اقتصادی، عدالت اقتصادی و عدالت اقتصادی

عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به  ضرورت اجرای عدالت اقتصادی و توجه به شایسته سالاری و بکارگیری نیروهای متخصص در ادارات و دستگاه‌ها گفت: رئیس جمهور آینده ایران باید به این موضوع توجه ویژه داشته  باشد، چرا که امروز یک ایرانی خودش را مقایسه می‌کند و می‌گوید، من فردی هستم که بیش از ۸ ساعت کار قانونی و گاها تا ۱۵ الی ۱۶ ساعت کار میکنم اما فرد دیگری بر اساس رانت و زدوبند و ارتباطات و نشستن در یک اتاق بسیار زیبا زیر کولر با یک تلفن ده‌ها برابر بیشتر از آن چیزی که من عرق می‌ریزم و تلاش می‌کنم به دست می‌آورد و این از عدالت بدور است.

 بانوان به عنوان اثرگذارترین بخش سازنده جامعه جدی گرفته شوند

رییس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر در ادامه سخنان خود به ضرورت نقش موثر و بی‌بدیل بانوان در پستهای کلیدی دستگاه‌ها و ادارات کشور و استان و شهرستانها اشاره کرد و گفت: بانوان به عنوان اثرگذارترین بخش سازنده این جامعه می‌بایست بیش از گذشته دخیل در اداره کشور باشند.

رضویان با بیان اینکه سالهاست نگاه به حضور زنان در اداره کشور به صورت اِلمانی است گفت: انتظار داریم که رئیس جمهور آینده از این رسم مرسوم فاصله گرفته و نگاه به بانوان اداره کشور جدی باشد.

وی با بیان اینکه چطور بانوان توانستند مردان را  تربیت کنند اما سهمی در جایگاههای اداره کشور ندارند، اظهار داشت: چگونه بانوان توانستند مردان را تربیت کنند اما همانها سهم چندانی در جایگاههای اداره کشور ندارند؟ این یک پارادوکس است و  من به عنوان یک شهروند از رئیس جمهور آینده کشورم این انتظار را دارم که بانوان در جز جز اداره ایران عزیز دیده شوند.

Share