مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی البرز خبر داد:

حضور ۲۵۰ هزار تبعه خارجی در البرز!

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی البرز از حضور ۲۵۰ هزار تبعه خارجی در استان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه‌ای به منظور اجرای طرح نوسازی سپرده گذاری و تشریح کامل فرآیند و روند اجرا و بررسی مشکلات طرح پذیرش و مدیریت منابع اتباع و مهاجرین خارجی استان البرز در محل سالن کنفرانس اداره امور شعب بانک ملی برگزار شد.

دهقان شیری مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز در خصوص مزایای اجرای طرح پذیرش، ساماندهی و مدیریت منابع اتباع و مهاجرین خارجی گفت: با توجه به حضور ۲۵۰ هزار اتباع خارجی در سطح استان البرز، بر اساس اهداف دیده شده این طرح در استان علاوه بر شناسایی و ساماندهی اتباع مشمول طرح، با بکارگیری منابع خرد و سپرده گذاری های حاصل از این طرح در زنجیره تولید و ایجاد اشتغال و کارآفرینی و نهایتا افزایش شاخص اقتصادی بهره برداری بهینه خواهد شد و با توجه به بیمه سلامت خانوارهای اتباع مشمول طرح و صدور انواع بیمه نامه ها، کاهش هزینه هایی که از ناحیه اتباع و مهاجرین خارجی در حوزه بهداشت و درمان کشور وارد می شود را نیز در برخواهد داشت.

Share