فرآیند انتخاب مشاور ذیصلاح آغاز شد

توضیحات راهداری گیلان درباره آخرین وضعیت محور روستایی ژ۵

پروژه بخشی از کمربندی رشت (معروف به ژ۵) با هدف کمک به شهرداری رشت جهت روان سازی ترافیک شهر در اواخر سال ١۴٠٢ در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جادی ای کشور قرار گرفت.

بازگشایی خیابان شهید سلیمانی محورکانال ژ۵

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محور روستایی پروژه ژ ۵ یکی از موضوعاتی است که دیارمیرزا بارها به آن پرداخته است چراکه ساخت کمربندی ژ۵ موجب کاهش بار ترافیک پرترددترین محور‌های گیلان (جاده‌ی رشت – لاهیجان و جاده رشت – انزلی) خواهد شد.

در همین راستا راهداری گیلان با ارسال جوابیه ای توضیحات خود را درباره آخرین اقدامات صورت گرفته اعلام کرده است.

مدیریت محترم پایگاه خبری دیار میرزا

موضوع : ارسال جوابیه خبر منتشر شده در تاریخ ۲۲ خرداد با عنوان بیخیالی مدیرکل راهداری گیلان صدای مجمع نمایندگان را در آورد.

سلام علیکم

احتراما در پی انتشار مطلبی با عنوان عملکرد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان در کندی اجرای فرآیند آغاز محور ژه در محدوده روستایی شهرستان رشت جوابیه به شرح ذیل ارسال میگردد، لذا مقتضی است نسبت به انتشار آن دستورات لازم را مبذول فرمایید:
پروژه بخشی از کمربندی رشت (معروف به ژ۵) با هدف کمک به شهرداری رشت جهت روان سازی ترافیک شهر در اواخر سال ١۴٠٢ در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جادی ای کشور قرار گرفت با توجه به اینکه پروژه مذکور خارج از حوزه طرحهای راهداری بوده و صرفا جهت کمک به شهرداری رشت تعریف گردیده است، تا این لحظه فاقد ردیف اعتباری بوده و از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور صرفا در قالب طرح مطالعاتی، پروژه به اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان گیلان ابلاغ گردید و این اداره کل هم نسبت به انجام فرآیند انتخاب مشاور ذیصلاح اقدام نموده که می بایست طی دو مرحله شامل مرحله اول دعوت از مشاورین انتخاب لیست و امتیاز دهی و مرحله دوم برگزاری مناقصه، بازگشایی پاکت و تعیین مشاور ذیصلاح و توانمند صورت پذیرد و برگزاری تعیین مشاور این پروژه نیز در روز چهارشنبه مورخ ۲۳ خرداد ماه انجام می پذیرد. از آنجایی که پروژه فوق الذکر از پروژههای بزرگ و تاثیر گذار استان میباشد این اداره کل با دقت نظر بیشتر پس از انتخاب مشاور، مرحله مطالعاتی و امکان سنجی نقشه و مشخصات پروژه و برآورد ریالی را تعیین و همچنین جهت تعیین ردیف اعتباری برای اجرای پروژه و مناقصه انتخاب پیمانکار مکاتبات لازم را برنامه ریزی خواهد نمود.
اقدام کننده روابط عمومی
و من ا… التوفیق غلامعلی نیک فهم مدیر کل

Share