دادستان شفت خبر داد:

تخریب یک واحد مسکونی در شفت که خارج از طرح هادی روستایی ساخته شده بود

دادستان شفت گفت: یک واحد مسکونی با دستور قضایی در جیرده شفت قلع و قمع شد، صاحب این ملک به رغم اخطارهای جهاد کشاورزی اقدام به ساخت و ساز کرده بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دادستان شفت به اشاره یک واحد مسکونی با دستور قضایی در جیرده شفت تخریب شد گفت: این واحد با ۲۲۰ متر زیربنا در زمین خارج از طرح هادی روستایی ساخته شده بود.

علی اصغر چگینی افزود: صاحب این ملک به رغم اخطارهای جهاد کشاورزی مبنی برممنوعیت ساخت و ساز در اراضی کشاورزی اقدام به ساخت و ساز کرده بود.

وی از شهروندان خواست در صورت اقدام به هرگونه ساخت و ساز از ادارات جهاد کشاورزی و ادارات مرتبط استعلام‌های لازم را بگیرند.

Share