بازدید مدیرعامل توانیر از پست ٢٣٠ کیلوولت شهید حق بین رشت

مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر از پست ٢٣٠ کیلوولت GIS شهید حق بین که در شهرستان رشت در حال احداث است، بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرعامل شرکت توانیر از پست ٢٣٠ کیلوولت GIS شهید حق بین که در شهرستان رشت در حال احداث است، بازدید و در جریان روند عملیات اجرایی آن قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری توانیر، در جریان بازدید مصطفی رجبی مشهدی از این پست، دشت بزرگ مدیرعامل برق منطقه ای گیلان توضیحات کاملی از روند اجرای طرح ارائه کرد و با اشاره به این که پست شهید حق بین بزرگ ترین پست استان گیلان از نظر ظرفیت سازی و سرمایه گذاری است، گفت: پست ٢٣٠ کیلوولت GIS شهید حق بین دارای ٢ دستگاه ترانسفورماتور ٢٠٠ مگاولت آمپری است که با به مدار آمدن آن، شبکه برق شهرستان رشت از پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود.
به گفته وی، بهره برداری از این پست و اتصالات آن همچنین نقش مهمی در رفع مشکل حبس تولید برق نیروگاه پره ایفا خواهد کرد.

Share