در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه گیلان صورت گرفت؛

ارتقا مرتبه علمی سه عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان+ اسامی

چهارمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه گیلان در سال جاری برگزار شد که در این نشست با ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، چهارمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه گیلان درسال جاری، صبح امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد که در این نشست با ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیأت علمی دانشگاه به شرح زیر موافقت به عمل آمد.

– دکتر حامد مجللی مقدم، عضو هیأت علمی دانشکده فنی ارتقا به استادی
– دکتر صفورا اسدی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم کشاورزی ارتقا به مرتبه دانشیاری
– دکتر عباس سهله، عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی ارتقا به مرتبه دانشیاری

Share