صبح امروز در کوچه های تنگ و باریک؛

آتش سوزی در شهر رشت به سه خانه آسیب رساند+ تصاویر

آتش در پشت بام های بهم پیوسته و شیروانی های چوبی ۳ باب منزل مسکونی مشاهده می شد که به شدت از دو طرف در حال پیشروی به سقف های بدون آتش بر بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آتش سوزی در پشت بام سه خانه دوبلکس و ویلایی به ساعت ۴:۵۹ صبح امروز ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت اطلاع داده شد که سریعا ۲۸ آتش نشان و افسر ارشد بوسیله ده دستگاه خودروی اطفایی و آبرسان به محل حادثه واقع در بلوار لاکان کوچه شهید احصاری کوچه عباسی یک اعزام کردند.

شهرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی رشت در این باره گفت:  به محض رسیدن آتش نشانان؛ آتش در پشت بام های بهم پیوسته و شیروانی های چوبی ۳ باب منزل مسکونی مشاهده می شد که به شدت از دو طرف در حال پیشروی به سقف های بدون آتش بر بود.

وی با تاکید بر اینکه سریعا نسبت به مهار و پیشگیری از  گسترش آتش اقدام شد، ادامه داد: کوچه های تنگ و باریک مملو از پارک خودروهای شخصی یکی از چالش های تیم عملیات در حین اعزام و رساندن خودروهای آتش نشانی به کانون آتش بود.

رییس سازمان آتش نشانی رشت علت حادثه را در دست بررسی دانست و گفت: در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید.

همین گزارش حاکی  است: در کنار عرض کم کوچه ها و پراکندگی در پارک خودروهای شخصی در هر دو مسیر کوچه ها ارتفاع کم کابل های برق بسیار خودنمایی می کرد.

توصیه به شهروندان اگر در کوچه هایی با عرض کم سکونت دارند:  بهتر است خودروهای شخصی تنها در یک مسیرکوچه پارک شوند تا در مواقع ضروری ممانعت کمتری جهت عبور خودروهای امدادی از جمله اورژانس و آتش نشانی فراهم گردد.

Share