تحلیل یک اصولگرا درباره عملکرد دولت رئیسی

سلیمی نمین: رئیسی باید با مدیران خود رودربایستی را کنار بگذارد | معاون پارلمانی او باید برکنار شود

یک چهره سیاسی اصولگرا گفت: در مورد معاون امور مجلس رئیس جمهور نیاز به تغییر بود که این اتفاق رخ نداد زیرا این فرد توانایی لازم را ندارد و در این موارد کوتاهی صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، عباس سلیمی نمین، درباره عملکرد دولت رئیسی گفت: دولت رییسی مهیا برای کار و تلاش بود اما به وعده های خود در مورد نخبه گرایی و تغییر کابینه در صورت ناکارآمدی عمل نکرد. دولت باید تحرک بیشتری در زمینه تغییرات به موقع در کابینه داشته باشد اما در ارتباط با برخی نیروها این تحرک وجود ندارد.

سلیمی نمین در مصاحبه با منیبان تاکید کرد: به عنوان مثال در مورد معاون امور مجلس رئیس جمهور نیاز به تغییر بود که این اتفاق رخ نداد زیرا این فرد توانایی لازم را ندارد و در این موارد کوتاهی صورت گرفته است. رییسی باید با افراد کابینه اش رودربایستی را کنار بگذارد.

این چهره سیاسی اصولگرا در رابطه با عملکرد دولت در موضوعات اجتماعی که حواشی آن هم همچنان ادامه دارد، گفت: دولت باید در مورد مسائل اجتماعی که مردم روی آن حساس هستند با آنها گفتگو کند. یکی از این مسائل حجاب است، باید از افرادی که حجاب ندارند بپرسیم که چرا بی حجابی را انتخاب کردند؟

او افزود: نمی توان در مورد مسائل اجتماعی به خصوص حجاب با لجبازی با مردم مواجه شد. دولت و مجلس باید قانون وضع کنند اما پیش از آن باید با مردم سخن بگویند. برخی در تلاش هستند که افراد بی حجاب و با حجاب مقابل یکدیگر قرار بگیرند و پرخاش کنند و به این رخدادها پر و بال می‌دهند.

Share