محمد فاضلی، جامعه شناس؛

رئیسی و اصولگرایان در چاهی افتاده‌اند که برای دولت روحانی کندند؛ با شعار نمی‌شود مملکت ساخت

محمد فاضلی، جامعه شناس در مطلبی نوشت: یکبار هم در نقد افزایش قیمت ارز در دولت رئیسی ننوشته‌ام. معتقدم در استقرار سیاسی فعلی و این روابط خارجی، نمی‌توانند کار مهمی کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمد فاضلی، جامعه شناس در مطلبی در انتقاد از قیمت ارز نوشت: رئیسی و اصولگرایان در چاهی افتاده‌اند که برای دولت روحانی کندند! با شعار نمی‌شود مملکت ساخت.

یکبار هم در نقد افزایش قیمت ارز در دولت رئیسی ننوشته‌ام. معتقدم در استقرار سیاسی فعلی و این روابط خارجی، نمی‌توانند کار مهمی کنند. اما رئیسی و اصولگرایان در چاهی افتاده‌اند که برای دولت روحانی کندند. از مداح تا فعال سیاسی قیمت ارز را مسخره می‌کردند و حالا خود مضحکه شده‌اند.

خوب است بفهمند اثر تحریم چیست، با شعار نمی‌شود مملکت ساخت و مسأله تغییر آدم‌ها نیست. طرفدارانشان از رعایت منافع ملی و نپرداختن به مناقشه جناحی بر سر قیمت ارز و مسائل اقتصادی دم می‌زنند! توصیه خیلی خوب، اما منافع ملی باید با اصلاح رویه حکمرانی تأمین شود. چند توییت را به دل نگیرید.

Share